နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏(၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ