သိပ္ပံဘာသာရပ်များဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်ငွေဝင်းနွယ်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်လှိုင်လှိုင်စန်းကထိက
ဒေါ်စန္ဒာဝင်းကထိက
ဒေါ်ဇော်မေဦးကထိက
ဒေါ်ဖြူမြင့်မော်ကထိက
ဒေါ်အေးအေးသင်းလ/ထ ကထိက
ဒေါ်အေးသူဇာဌေးလ/ထ ကထိက
ဒေါ်စုယဉ်ဝင်းလ/ထ ကထိက
ဒေါ်ဒေစီခိုင်လ/ထ ကထိက
၁၀ဒေါ်ခိုင်ဖြူသက်လ/ထ ကထိက
၁၁ဒေါ်ဇူဇွန်မြတ်လ/ထ ကထိက
၁၂ဒေါ်အေးအေးသင်းသရုပ်ပြ
၁၃ဒေါ်နှင်းယုယုထွေးသရုပ်ပြ
၁၄ဒေါ်အေးမိုမိုဟန်သရုပ်ပြ
၁၅ဒေါ်မေဇော်အောင်သရုပ်ပြ
၁၆ဒေါ်နီလာဝင်းသရုပ်ပြ