ပညာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

NoNamePosition
‌ဒေါ်အေးအေးသန်းကထိက
ဒေါ်သီသီနိုင်ကထိက
ဒေါ်သန်းသန်းစိုးကထိက
ဦးစိုးသန်းလ/ထ ကထိက
ဒေါ်ဖြူစင်ဦးလ/ထ ကထိက
ဒေါ်သော်တာတင်လ/ထ ကထိက
ဦးမြင့်ငွေလ/ထ ကထိက
ဦးကျော်စွာဝင်းလ/ထ ကထိက
ဦးကြင်ခိုင်လ/ထ ကထိက
၁၀ဒေါ်မြမြသိမ်းနည်းပြ
၁၂ဒေါ်အေးအေးမင်းနည်းပြ